terradeck
Pietrucha
flash

Gwarancja

Zestaw kompozytowych desek tarasowych WPC i elementów uzupełniających systemu TerraDeck produkowany przez firmę S i A Pietrucha oddział Błaszki posiada gwarancję obejmującą wszelkie wady produkcyjne, w tym rozwarstwienie, pękanie, gnicie, korozję, szkody wyrządzone przez insekty lub fizyczny rozpad tworzywa, gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od pierwotnej daty zakupu. Producent poniesie odpowiedzialność z tytułu obniżonej jakości w wyniku której odeskowanie nie spełni swojej pierwotnej funkcji ze względu na wyżej wymienione okoliczności. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne: gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niepoprawnego zamontowania odeskowania. Gwarancją nie są objęte problemów zaistniałe w trakcie transportu i dostawy, błędy montażu, akty wandalizmu, niewłaściwe stosowanie, nieodpowiednia konserwacja oraz odbarwienie będące wynikiem skrajnych warunków atmosferycznych, rozszerzania/kurczenia, przebarwień lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg