terradeck
Pietrucha
flash

Montaż desek tarasowych WPC

uwaga

Aby zapobiec pękaniu materiału należy nawiercić otwory w miejsce montażu wkrętów.

Producent nie odpowiada za zmiany właściwości fizycznych będących wynikiem naturalnego starzenia się i użytkowania produktu.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent oraz importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu. Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału. Deski tarasowe kompozytowe produkowane w firmie PIETRUCHA przeznaczone są wyłącznie do stosowania na zewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadają się, jako materiał konstrukcyjny.

Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na minimum 24 godziny. Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to minimum 5°C. Deska tarasowa kompozytowa może być cięta, wiercona i montowana przy użyciu standardowych narzędzi. W celach bezpieczeństwa, w czasie montażu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Zalecany jest montaż przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy.

  • System kompozytowych desek tarasowych TerraDeck

Niezbędne narzędzia

Do montażu tarasu z desek kompozytowych TerraDeck wystarczą standardowe narzędzia takie jak:

  • pilarka
  • wkrętarka
  • wiertarka udarowa
  • taśma miernicza
  • poziomica

Krok 1. Przygotowanie podłoża

Kompozytowe Systemy Tarasowe TerraDeck przystosowane są do montażu na większości wcześniej przygotowanych podłoży:

  • betonowych,
  • stabilnych gruntowych (z 10-15-cm warstwą ubitego piasku, stabilizowanego i utwardzonego cementem),
  • specjalnie przygotowanych konstrukcjach stalowych, drewnianych lub aluminiowych.

W każdym przypadku należy wcześniej pamiętać o zgodnym ze sztuką budowlaną ukształtowaniu spadku (1 cm na 2 m) w celu zapewnienia odpływu wody oraz zabezpieczeniu podłoży gruntowych przed porastaniem niepożądanej roślinności.

Krok 2. Przymocownie legarów do podłoża.

Rozstaw legarów na podłożu

Legary BSM-WPC powinny na całej swojej długości przylegać do podłoża. W przypadku umiejscowienia ich na gruncie, legary należy montować na betonowych bloczkach osadzonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

We wszystkich przypadkach, wszystkie legary należy trwale przytwierdzić do podłoża za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, kotw i nierdzewnych wkrętów.

Legary układamy równolegle do siebie, zalecane odległości to min. 35 cm, a max. 45 cm. W miejscach szczególne często odwiedzanych należy przyjąć 25 cm.

W celu zachowania odpowiedniej dylatacji, odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10 mm.

Należy pamiętać aby zapewnić odpowiedni odpływ wody poprzez ułożenie legarów równolegle do kierunku jej spływu.

Deski tarasowe kompozytowe układamy prostopadle do ułożonych legarów, pomiędzy legarami pozostawiamy przerwy o szerokości 10 mm, aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Legary do podłoża montujemy za pomocą kołków rozporowych. Przed przymocowaniem we wszystkich legarach należy wywiercić otwory za pomocą wiertła do drewna. Zaleca się mocowanie do podłoża co 50 cm, rozpoczynając w odległości 6 cm od krawędzi legara.

Aby przymocować legar za pomocą kołka rozporowego należy górną ściankę legara BSM-WPC nawiercić większym wiertłem, aby swobodnie można było włożyć wkręt wraz z łbem. Dolną ścianka legara nawierca się tak, aby śruba ściśle pasowała do otworu.

Kołki rozporowe montujemy na tzw. mijankę.

Jeżeli występuje konieczność łączenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych legarów w celu podparcia krótszych odcinków deski. Deski tarasowe o długości do 4 m mocujemy za pomocą klipsa łączącego z zachowaniem min. 6-mm szczeliny dylatacyjnej. W przypadku desek dłużych niż 4 metry szczelina tylatacyjna powinna być odpowiednio większa.

UWAGA !!!

Na styku dwóch desek należy stosować dwa legarki !

Krok 3. Montaż

Przykręcanie klipsów startowych do legarów

Deski tarasowe TerraDeck należy montować wyłącznie do legarówBSM-WPCza pomocą specjalnych klipsów przykręcanych za pomocą samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Montaż rozpoczynamy od przykręcenia do legarów klipsów startowych AKN09D2 za pomocą wkrętów samowiercącychAWM10A, w celu uniknięcia pęknięcia kompozytu, zaleca się montowanie klipsów nie mniej niż 2 cm od brzegu artykułu kompozytowego.

W powstałe z klipsów startowych mocowanie wsuwamy pierwszą deskę i układamy na legarach.

Następnie wsuwamy w mocowanie standardowe klipsy mocująceAKL09A lub AKM02Hi za pomocą dołączonych do zestawu samowiercących wkrętów AWM10A, mocujemy je do legarów uprzednio nawiercając.

Artykuły tarasowe należy układać ryflowaną/antypoślizgową stroną, prostopadle do legarów. Można również tworzyć desenie skośne, zachowując przy tym odpowiednie odległości między legarami.

Zaleca się układanie desek na przemian z minimum 50-centymetrowym przesunięciem (na przemian cała i łączona).

Po przykręceniu, klips powinien ściśle przylegać do mocowania deski, ponieważ zapewni to trwałe połączenie i pozwoli na zachowanie trwałej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami tarasowymi wynoszącą 5-6 mm.

Ostatni element należy przymocować za pomocą wkrętu samowiercącego AWM10A, wkręconego przez kompozyt do legara.

Krok 4. Wykończenie

 

Należy pamiętać, aby wszystkie końce desek tarasowych TerraDeck leżały na legarach i były do nich przymocowane.

Po przymocowaniu, przy użyciu piły obrotowej z tarczą o drobnych zębach, należy wyrównać wszystkie końce pamiętając o pozostawieniu 6 mm odstępu od ścianki komory deski w celu umożliwienia dalszego łączenia z legarem za pomocą klipsa mocującego.

Wykończenie za pomocą listwy DGP-WPC

W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwę końcową należy licować z górnym poziomem deski tarasowej.

Do mocowania listew zaleca się używanie samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Brzegi tarasu możemy wykończyć za pomocą listwy WPCDGP-WPC, docinając na rogach pod kątem 45 stopni i przykręcając wkrętami samowiercącymi.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg