terradeck
Pietrucha
flash

Klasyfikacja ogniowa – palność desek kompozytowych

Jednym z elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków i przyległych terenów, w których mieszkamy, pracujemy lub przebywamy poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi, są właściwości materiałów, z których są one wykonane, a w szczególności ich klasyfikacja ogniowa. Deski i profile kompozytowe WPC systemu TerraDeck produkowane przez Polską firmę, która w toku rygorystycznych badań w Instytucie Techniki Budowlanej „ITB” uzyskały klasyfikację w zakresie reakcji na ogień Bfl – s1. Jest to najwyższa dostępna euroklasa jaką mogą uzyskać produkty tego typu. 

 

Deski kompozytowe TerraDeck są trudno zapalne. Euroklasa wyrobu w tym przypadku Bfl – wskazuje, czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. W celu określenia właściwości desek tarasowych zostały przebadane według europejskiej normy PN-EN 13501:2010. Dodatkowo system TerraDeck został sklasyfikowany jako produkt „prawie bez dymu” – s1, gdzie klasy emisji dymu to s1, s2 i s3. Im wyższa emisja dymu, tym wyższa cyfra w oznaczeniu, dzięki temu nasi klienci mają możliwość identyfikowania wyrobów mogących stworzyć potencjalne zagrożenie. Podczas wyboru odpowiednich desek WPC trzeba pamiętać, że to nie tylko ogień, lecz dym powoduje śmierć w większości przypadków pożarów, przeszkadza w prowadzeniu akcji ratunkowej i wywołuje u ludzi osłabienie oraz utratę przytomności.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg