terradeck
Pietrucha
flash

Montaż balustrady WPC

Elementy systemu ogrodzenia (przęsło)

 • słupek 100x100x1050 BSD-WPC
 • element dekoracyjny słupka (czapka) AOC
 • element dekoracyjny słupka (kula) AOK
 • poręcz górna 57x65x2000 BPG-WPC
 • poręcz profil pośredni 35x45x2000 BPP-WPC
 • profil poręczy dół 42x62,5x2000 BPD-WPC
 • słupek balustrady 35x50x830 BSM-WPC
 • słupek balustrady - podpórka przęsła 35x50x150 BSM-WPC
 • wkręt   AWM10A
 • wkręt do mocowania słupka
 • kątownik KATO

 

Balustrada z tworzyw sztucznych

uwaga

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu. Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału. Deski kompozytowe produkowane w firmie PIETRUCHA przeznaczone są wyłącznie do stosowania na zewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadają się, jako materiał konstrukcyjny.

Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na minimum 24 godziny. Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to minimum 5°C. Kompozyt można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi. W celach bezpieczeństwa, w czasie montażu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Zalecany jest montaż przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy.

Niezbędne narzędzia

 • pilarka
 • wkrętarka
 • taśma miernicza
 • poziomica

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do montażu, należy dokładnie zmierzyć długości przęseł aby dobrać odpowiednie ilości niezbędnych elementów

ZALECANA DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA 200 cm

ZALECANA WYSOKOŚĆ SŁUPKÓW 105 cm

Montaż słupka BSD-WPC

Słupek z kompozytu BSD-WPC nakładamy na profil montażowy lub wcześniej przygotowane i zamocowane słupki drewniane w rozmiarze 63x63cm. 

Przed zamontowaniem słupków balustrady BSM-WPC należy dociąć na odpowiednią długość (odległość pomiędzy słupkami balustrady) profil poręczy dół BPD-WPC oraz profil poręczy góra BPP-WPC i poręcz BPG-WPC

Następnie w elemencie dolnym BPD-WPC i górnym BPP-WPC nawiercamy otwory w celu zamocowania słupków balustrady BSM-WPC.

Otwory nawiercamy w odległości nie większej niż 12 cm wiertłem o średnicy mniejszej niż średnica wkrętu.

Następnie za pomocą wkrętów AWM10A mocujemy ze sobą wymienione wyżej elementy, wkręt należy wkręcać w środkową ściankę słupka balustrady BSM-WPC.

Wcześniej zaleca się wywiercenie otworów w słupkach BSM-WPC w celu równego dopasowania wszystkich elementów.

W profilu poręczy góra BPP-WPC oraz profilu poręczy dół BPD-WPC wywiercamy otwory zgodnie z rozstawem otworów w kątowniku KATO i przykręcamy go za pomocą wkrętów AWM10A łącząc zmontowane, gotowe przęsło ze słupkiem BSD-WPC.

W odległości 1/3 i 2/3 przęsła nawiercamy otwory w elemencie dolnym balustrady BPD-WPC. W tak przygotowanych miejscach mocujemy słupki BSM-WPC o długości nie większej niż 15 cm których celem jest podparcie przęsła balustrady.

Na tak przygotowane przęsło zakładamy poręcz BPG-WPC i całość montujemy do słupków BSD-WPC za pomocą wkrętów AWM10A i zamocowanych wcześniej do przęsła kątowników KATO.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg