terradeck
Pietrucha
flash

Montaż desek tarasowych WPC

uwaga

Aby zapobiec pękaniu materiału należy nawiercić otwory w miejsce montażu wkrętów.

Producent nie odpowiada za zmiany właściwości fizycznych będących wynikiem naturalnego starzenia się i użytkowania produktu.

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do montażu.

 • Producent oraz importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu.
 • Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału.
 • Deski tarasowe kompozytowe produkowane w firmie PIETRUCHA przeznaczone są wyłącznie do stosowania na zewnątrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadają się, jako materiał konstrukcyjny.
 • Producent nie odpowiada za zmiany właściwości fizycznych będących wynikiem naturalnego starzenia się i użytkowania produktu.
 • Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na minimum 24 godziny.
 • Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to minimum 5°C. Deska tarasowa kompozytowa może być cięta, wiercona i montowana przy użyciu standardowych narzędzi.
 • Ze względu na bezpieczeństwo, w czasie montażu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Zalecany jest montaż przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe.
 • Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że produkt jest zgodny ze specyfikacją zamówienia i sprawdzić, czy nie jest wadliwy.
Podczas montażu czołowym elementów systemu TerraDeck należy zachować odpowiednie odstępy (dylatacje), zarówno pomiędzy elementami systemu, jaki i pomiędzy elementami systemu a obiektami trwałymi (np. ściana budynku). 

Tabela zalecanych, minimalnych dylatacji:

 ElementyDylatacja mm
 Legar - legar 6
 Legar - element trwały 10
 Deska - deska 8
 Deska – element trwały 8
 Listwa – listwa 5
 Listwa – element trwały 5

Powyższe odległości są minimalne i dotyczą elementów do długości 4 mb. Powyżej tej długości dylatację należy zwiększyć o 2mm na każdy kolejny metr elementu.

 • System kompozytowych desek tarasowych TerraDeck

Niezbędne narzędzia

Do montażu tarasu z desek kompozytowych TerraDeck wykorzystuje się standardowe narzędzia:

 • pilarka
 • wkrętarka
 • wiertarka udarowa
 • taśma miernicza
 • poziomica

Krok 1. Przygotowanie podłoża

Kompozytowe Systemy Tarasowe TerraDeck przystosowane są do montażu na większości wcześniej przygotowanych podłoży:

 • betonowych,
 • stabilnych gruntowych (z 10-15-cm warstwą ubitego piasku, stabilizowanego i utwardzonego cementem),
 • specjalnie przygotowanych konstrukcjach stalowych, drewnianych lub aluminiowych.

W każdym przypadku należy wcześniej pamiętać o zgodnym ze sztuką budowlaną ukształtowaniu spadku (1 cm na 2 m) w celu zapewnienia odpływu wody oraz zabezpieczeniu podłoży gruntowych przed porastaniem niepożądanej roślinności.

Krok 2. Przymocownie legarów do podłoża.

Rozstaw legarów na podłożu

Legary BSM-WPC powinny na całej swojej długości przylegać do podłoża. W przypadku umiejscowienia ich na gruncie, legary należy montować na betonowych bloczkach osadzonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

We wszystkich przypadkach, wszystkie legary należy trwale przytwierdzić do podłoża za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, kotw i nierdzewnych wkrętów.

Legary układamy równolegle do siebie, zalecane odległości w osi to 35 cm, a max. 40 cm. W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, należy przyjąć 30 cm.

Legary początkowe i końcowe powinny być ułożone w odległości 25cm.

W celu zachowania odpowiedniej dylatacji, odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10 mm.

Należy pamiętać aby zapewnić odpowiedni odpływ wody poprzez ułożenie legarów równolegle do kierunku jej spływu.

Deski tarasowe kompozytowe układamy prostopadle do ułożonych legarów, pomiędzy legarami pozostawiamy przerwy o szerokości 10 mm, aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Legary do podłoża montujemy za pomocą kołków rozporowych. Legar powinien być podparty ciągle. Przed przymocowaniem we wszystkich legarach należy wywiercić otwory za pomocą wiertła do drewna.

Zaleca się mocowanie do podłoża co 50 cm, rozpoczynając w odległości 6 cm od krawędzi legara.

Aby przymocować legar za pomocą kołka rozporowego należy górną ściankę legara BSM-WPC nawiercić większym wiertłem, aby swobodnie można było włożyć wkręt wraz z łbem. Dolną ścianka legara nawierca się tak, aby śruba ściśle pasowała do otworu.

Kołki rozporowe montujemy na tzw. mijankę.

Jeżeli występuje konieczność łączenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych legarów w celu podparcia krótszych odcinków deski.

Deski tarasowe o długości do 4 m mocujemy za pomocą klipsa łączącego z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej zgodnie z tabelą.

UWAGA !!!

Na styku dwóch desek należy stosować dwa legarki !

Krok 3. Montaż

Przykręcanie klipsów startowych do legarów

Deski tarasowe TerraDeck należy montować do legarów BSM-WPC za pomocą specjalnych klipsów przykręcanych za pomocą samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Dopuszcza się montowanie na legarach wykonanych z innych materiałów, po uprzedniej zgodzie projektanta, jednak producent nie bierze odpowiedzialności za takie rozwiązanie.

Montaż rozpoczynamy od przykręcenia do legarów klipsów startowych AKN09D2 za pomocą wkrętów samowiercących AWM10A.

W celu uniknięcia pęknięcia kompozytu, zaleca się montowanie klipsów nie mniej niż 2 cm od brzegu artykułu kompozytowego.

W powstałe z klipsów startowych mocowanie wsuwamy pierwszą deskę i układamy na legarach.

Podczas montażu kolejnych desek należy zwrócić uwagę na znacznik umiejscowiony na bocznej stronie deski.

Znacznik wyznacza kierunek szlifowania desek i w przypadku wszystkich desek powinien być skierowany zawsze w tę samą stronę. Jeśli jedna z desek zostanie zamontowana znacznikiem odwrotnie niż pozostałe, jej odcień może wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy od innych, ponieważ światło na nią padające zostanie odbite pod innym kątem.

Następnie w mocowanie wsuwamy standardowe klipsy mocujące AKL09A lub AKM02H i za pomocą dołączonych do zestawu samowiercących wkrętów AWM10A, mocujemy je do legarów.

Artykuły tarasowe należy układać ryflowaną/antypoślizgową stroną, prostopadle do legarów. Można również tworzyć desenie skośne, zachowując przy tym odpowiednie odległości między legarami.

W przypadku układania  desek na przemian, producent zaleca zachowanie minimum 50-centymetrowego przesunięcia (na przemian cała i łączona).

Po przykręceniu, klips powinien ściśle przylegać do mocowania deski, ponieważ zapewni to trwałe połączenie i pozwoli na zachowanie trwałej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami tarasowymi wynoszącą 5-6 mm.

Ostatni element należy przymocować za pomocą wkrętu samowiercącego AWM10A, wkręconego przez kompozyt do legara.

Krok 4. Wykończenie

Należy pamiętać, aby wszystkie końce desek tarasowych TerraDeck leżały na legarach i były do nich przymocowane.

Po przymocowaniu, przy użyciu piły obrotowej z tarczą o drobnych zębach, należy wyrównać wszystkie końce pamiętając o pozostawieniu 6 mm odstępu od ścianki komory deski w celu umożliwienia dalszego łączenia z legarem za pomocą klipsa mocującego.

Wykończenie za pomocą listwy DGP-WPC

W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwę końcową należy licować z górnym poziomem deski tarasowej.

Do mocowania listew zaleca się używanie samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Brzegi tarasu możemy wykończyć za pomocą listwy DGP-WPC, docinając na rogach pod kątem 45 stopni i przykręcając wkrętami samowiercącymi.

W sytuacji, kiedy konieczne jest czołowe łączenie listew kompozytowych, zaleca się docięcie listew pod kątem 45 i zamontowanie ich poprzez łączenie ze sobą listew dociętych pod kątem przeciwległym, dzięki temu dylatacja pomiędzy czołami listew będzie mniej widoczny.

Krok 5. Czynności pomontażowe

Po zakończonym montażu zaleca się usunięcie pyłu i drobin materiału, zamieść, a następnie umyć taras wodą. Czyszczenie tarasu jest możliwe przy użyciu myjki wysokociśnieniowej pod warunkiem stosowania ciśnienia nie większego niż 100 bar. Należy unikać wykonywania okrężnych ruchów dyszą myjki podczas czyszczenia. Dysze myjki należy skierować na powierzchnie tarasu na odległość min 30 cm od powierzchni i przesuwać zgodnie z kierunkiem ryflowania na deskach.

Jeżeli którykolwiek z punktów niniejszej instrukcji montażu jest nieczytelny, nie przystępuj do montażu i skonsultuj się z producentem.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg