terradeck
Pietrucha
flash

Przechowywanie i transport

Zestaw kompozytowych desek i elementów uzupełniających systemu TerraDeck jest przeznaczony do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń, tj. na tarasach, balkonach, pomostach oraz nawierzchni wokół basenów zewnętrznych, a także do wykonywana obiektów małej architektury.

W przypadku magazynowania wyrobu na zewnątrz należy przechowywać go pod odpowiednim zabezpieczeniem, chroniącym wyrób przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych tj. niska lub wysoka temperatura, opady. Przechowywać na równej płaskiej powierzchni, w powierzchni leżącej.

Przewoźnik jest zobowiązany do należytego rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru na środku transportu tak, aby zapewniony był bezpieczny przewóz, uniemożliwione zostało przemieszczenie się ładunku w trakcie przewozu.

W przypadku, gdy transport odbywa się przy użyciu środków transportu sprzedającego należy koniecznie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kierowcy. Jeżeli otrzymana przesyłka okaże się uszkodzona spisz niezbędny protokół szkody,  który posiada kierowca. Reklamacje zgłaszane po odjeździe kierowcy mogą zostać odrzucone

W przypadku, gdy transport odbywa się za pośrednictwem kuriera należy koniecznie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli otrzymana przesyłka okaże się uszkodzona spisz niezbędny protokół szkody, który posiada kurier. Reklamacje zgłaszane po odjeździe kuriera mogą zostać odrzucone.

pobierzwaski.jpgunia_m.jpg